Datele furnizate la crearea contului cumpărătorului pe site-ul www.modastore.ro vor fi confidențiale și vor rămâne private atâta timp cât contul creat va exista pe site. Datele furnizate vor putea fi folosite de către firma SC BENY CABY CONCEPT SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, comunicate, promoții, oferte speciale, etc, numai cu acordul prealabil al clientului. Refuzul dvs. face imposibilă desfășurarea livrărilor de produse. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorii SC BENY CABY CONCEPT SRL.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC BENY CABY CONCEPT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate anterior, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine sau o altă persoană.

Utilizatorii au dreptul de a cere în mod gratuit următoarele:

- confirmarea prelucrării sau nu a datelor personale;

- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001; 

- încetarea prelucrării datelor personale;

- încetarea expedierii de mesaje promoționale.

Pentru exercitarea acestor drepturi, poți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată firmei SC BENY CABY CONCEPT SRL.

SC BENY CABY CONCEPT SRL  se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Datele tale personale vor putea fi însa transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistem sunt transmise pe cale electronică, nu putem fi făcuți răspunzători în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, SC BENY CABY CONCEPT SRL va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracțiune.

Dacă unele din datele tale sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.

Orice solicitare va fi transmisa de către persoana înscrisa în baza de date prin e-mail la adresa contact@modastore.ro.